Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Sớ đầu đuôi XSMB - Xổ số Plus™

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 10-10-2021
Sớ đầu đuôi Miền Bắc
Thứ Bảy,09-10-2021 33,92,39,0131156
Thứ Sáu,08-10-2021 17,49,68,1143550
Thứ Năm,07-10-2021 59,61,16,5197469
Thứ Tư,06-10-2021 41,20,80,6082245
Thứ Ba,05-10-2021 87,98,07,5673967
Thứ Hai,04-10-2021 34,44,57,0745747
Chủ Nhật,03-10-2021 60,16,56,8320681
Thứ Bảy,02-10-2021 31,78,63,5537377
Thứ Sáu,01-10-2021 56,01,68,3831220
Thứ Năm,30-09-2021 13,98,75,2645811
Thứ Tư,29-09-2021 77,78,54,5776477
Thứ Ba,28-09-2021 22,01,15,6303234
Thứ Hai,27-09-2021 90,34,37,8173011
Chủ Nhật,26-09-2021 79,05,15,2721694
Thứ Bảy,25-09-2021 71,35,97,8392408
Thứ Sáu,24-09-2021 11,40,04,1851678
Thứ Năm,23-09-2021 83,61,50,9111534
Thứ Tư,22-09-2021 18,01,12,4253873
Thứ Ba,21-09-2021 84,29,72,3616083
Thứ Hai,20-09-2021 24,00,91,1974019
Chủ Nhật,19-09-2021 32,56,00,0445957
Thứ Bảy,18-09-2021 36,83,39,1793901
Thứ Sáu,17-09-2021 41,75,29,7835330
Thứ Năm,16-09-2021 39,23,97,1912093
Thứ Tư,15-09-2021 14,12,39,4204965
Thứ Ba,14-09-2021 08,71,52,4932159
Thứ Hai,13-09-2021 83,09,99,3295548
Chủ Nhật,12-09-2021 51,73,00,4723349
Thứ Bảy,11-09-2021 13,51,11,1926654
Thứ Sáu,10-09-2021 11,19,76,6004529